PROIECTAREA UNUI ELECTROMAGNET SUPRACONDUCTOR HTS GENERATOR DE CÂMP MAGNETIC INTENS ŞI UNIFORM

Autori

  • GEORGE DUMITRU INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
  • ION DOBRIN Institutul național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
  • DAN ENACHE Institutul național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA

Cuvinte cheie:

supraconductor, câmp magnetic intens, criogenic

Rezumat

În cadrul lucrării sunt prezentate elementele importante pentru proiectarea unui electromagnt supraconductor HTS, generator al unui câmp magnetic intens (5T) și de uniformitate ridicată (<1 %). Pentru stabilirea parametrilor geometrici și funcționali ai acestuia, s-au luat în considerație valoarea inducției câmpului magnetic generat și uniformitatea în zona centrală a acestuia. Modelările numerice ale câmpului magnetic generat, au fost relizate în Comsol Multiphysics. Au fost luate  în calcul inclusiv caracteristicile materialului supraconductor HTS de tip YBCO. Bobinele vor fi realizate sub forma de galeți dubli din bandă supraconductoare, configurația aleasă fiind de tip Helmholtz. În acest fel, zona de câmp magnetic, centrală, a electromagnetului, este accesibilă pentru aplicații din două directii: verticală și orizontală.

Referințe

(1) ***Theva, https://www.theva.de/wp-content/uploads/2021/05/210412_Flyer_Supraleiter_A5_THEVA_small.pdf.

(2) ***Amsc https://www.amsc.com/gridtec/amperium-hts-wire/. .

(3) ***Superpower Inc,: https://www.superpower-inc.com/specification.aspx.

(4) A.W. Zimmermann, S.M. Sharkh, Design of a 1 MJ/100 kW high temperature superconducting magnet for energy storage, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Southampton, Highfield Campus, Southampton, SO17 1BJ, UK, 2020.

(5) Y. Iwasa, Case studies in superconducting magnets: design and operational issues, Springer Science + Business Media, LLC 2009.

(6) D. C. V. F. Design and construction of a 3D Helmholtz coil system for the ALBA magnetic measurements laboratory, Barcelona, 2019.

(7) ***https://www.comsol.com/.

Descărcări

Publicat

09.03.2023

Număr

Secțiune

APLICAŢII

Cum cităm

PROIECTAREA UNUI ELECTROMAGNET SUPRACONDUCTOR HTS GENERATOR DE CÂMP MAGNETIC INTENS ŞI UNIFORM. (2023). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 18(1), 125-135. https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/365