Înregistrare manuscrise

Autentificare sau Înregistrare pentru a depune un manuscris.

Ghid pentru autori

Instrucțiunile pentru pregătirea unui manuscris pentru trimitere se găsesc la: Ghid si Template pentru autorii APME

Autorii trebuie să utilizeze template-ul revistei și să respecte regulile de formatare pentru a evita respingerea, deoarece revista oferă suport limitat pentru tehnoredactare.

Revista nu percepe taxe pentru publicarea articolelor (APC).

Conservarea și arhivarea pe termen lung a revistei este asigrată de bazele de date ale revistei și ale editorilor.

Plagiatul preia ideile, procedurile, rezultatele sau cuvintele altui autor fără a identifica neechivoc autorul și sursa originală. Este inacceptabilă sub orice formă, o încălcare gravă a comportamentului profesional, care poate duce la consecințe etice și legale grave. Jurnalul ia măsurile necesare pentru a-l detecta, a exclude lucrările plagiate și a interzice autorilor să publice cu el.

Lucrările sunt revizuite de către colegi: dublu peer-review anonim și revizuire editorială.

Recenziatorii sunt anonimi pentru autori, nu comunică și sunt neinformați unul despre identitățile sau evaluările celuilalt. Rolul lor este de a oferi sfaturi, iar Colegiul Editorial nu are nicio promisiune oficială de a le accepta opiniile. Recenziile sunt supuse deciziei finale a Colegiului Editorial, care decide includerea lucrării în revistă.

Lista de verificare a pregătirii depunerii manuscrisului

  • Formularele Copyright și Declarația de originalitate sunt completate și semnate.
  • Dosarul de trimitere respectă șablonul revistei.
  • Textul respectă cerințele stilistice și bibliografice prezentate în Ghidul autorului.
  • Fișierul de trimitere este în Microsoft Word.
  • Notă: EquationEditor 3.0 nu mai este acceptat. Ecuațiile trebuie editate folosind MS Word Editor.

Declarație de confidențialitate

Numele și adresele de e-mail introduse pe acest site vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate ale acestui publicaţii și nu vor fi puse la dispoziție pentru niciun alt scop unei alte părți.