Despre revistă

APME promovează noi realizări în cercetare, educaţie, producţie, aplicaţii, informaţii şi idei creative cu referire la dezvoltarea domeniului şi analiza tendinţelor pe plan mondial.

Tematica cuprinde maşini electrice de toate tipurile, acţionări electrice, materiale pentru electrotehnică şi aplicaţiile lor:
   - proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau familii de produse, metode noi de proiectare
   - modelare matematică, simulare numerică
   - soluţii constructive şi tehnologii moderne pentru maşini performante
   - maşini electrice cu eficienţă energetică ridicată
   -  maşini electrice pentru conversia energiilor regenerabile
   -  tracţiune electrică
   - sisteme performante de acţionare a maşinilor electrice
   - managementul sistemelor de acţionare electrică şi din reţeaua energetică
   - materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice; sisteme de izolaţie performante
   - metode noi de încercări experimentale şi atestare a calităţii produselor electrotehnice
   - mentenanţă, diagnoză, monitorizare, gestionarea timpului de viaţă al produselor
   - produse cu caracteristici energetice şi ergonomice superioare
   - standardizarea în domeniu şi armonizarea europeană
   - aspecte instituţionale privind certificarea în domeniu

APME apare anual din 2005
Format: print and electronic
ISSN / ISSN-L: 1843-5912
Number of issues/year: 1