PROPAGAREA UNDELOR DE SUPRATENSIUNE ÎN TRANSFORMATOARE PREVĂZUTE CU INEL DE GARDĂ

Autori

  • ALINA VIISOREANU-RACHITEANU Universitatea POLITEHNICA din București
  • ALEXANDRU-MARIUS VIISOREANU Universitatea POLITEHNICA din București

Cuvinte cheie:

PROPAGARE, UNDE DE SUPRATENSIUNE, TRANSFORMATOARE, INEL DE GARDA

Rezumat

În lucrare se prezintă un studiu bazat pe metodele numerice de simulare ale circuitelor electrice prin care se analizează influența elementelor de protecție interioară ale transformatorului la supratensiuni atmosferice. Se arată diferența dintre curbele de variaţie în timp ale suprateniunilor propagate de-a lungul înfăşurării de înaltă tensiune cu și fără inel de gardă, ca element de protecție interioară a transformatorului.

Referințe

(1) C. Bălă, Maşini electrice (Electric Machines), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.

(2) G. Drăgan, Tehnica tensiunilor înalte (High Voltage Techniques), vol. 2, Editura Academiei Române şi Editura AGIR, Bucureşti, 2001.

(3) B. Heller, A. Veverka, Stossercheinungen in elektrischen Maschinen, Berlin, VEB Verlag Technik, 1957.

(4) I.D. Deaconu, A.I. Chirilă, V. Năvrăpescu, A. Răchiţeanu, A.M. Viişoreanu, C. Ghiţă, C.G. Sărăcin, Lightning Impulse Voltage Modeling for Transformer Windings Testing, The 11-th International Symposium on Advenced Topics in Electrical Engineering, March 28 – 30 2019, Bucharest Romania.

(5) I.D. Deaconu, A.I. Chirila, C. Ghita, V. Navrapescu, A. Rachiteanu, A.M. Viisoreanu, S.V. Popescu, C.I. Gheorghiu, C.G. Saracin, Determination of the Electric Capacitance of the Overvoltage Protective Shield of an Electric Transformer, The 12-th International Symposium on Advenced Topics in Electrical Engineering, March 25 – 27, 2021, Bucharest, Romania.

(6) A.I. Chirila, I.D. Deaconu , V. Navrapescu, C. Ghita, A. Rachiteanu, A.M. Viisoreanu, The Influence of Parameters of a Power Transformer Winding Equivalent Distributed Circuit Model on Atmospheric Overvoltage Wave Internal Propagation along the Windings, The 11th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering – EPE 2020, October 22 – 23, Iaşi, Romania.

(7) M. Kostenko, L. Piotrovski, Machines Electriques, Edition Mir, Moscou, 1969, Tome I, Machines a courant continuu et transformateurs, pag. 536 – 540.

(8) A. Rachiteanu, A.M. Viisoreanu, Overvoltage protection of transformers and high voltage networks by surge arrester, Revista Energie, Mediu, Eficienta, Resurse, Globalizare – EMERG, Nr. 2. 2020, Pag. 87 – 97; DOI: 10.37410/EMERG.

Descărcări

Publicat

09.02.2022

Număr

Secțiune

MASINI ELECTRICE

Cum cităm

PROPAGAREA UNDELOR DE SUPRATENSIUNE ÎN TRANSFORMATOARE PREVĂZUTE CU INEL DE GARDĂ. (2022). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 17(1), 37-43. https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/76