EVALUAREA POTENŢIALULUI EOLIAN DINTR-O LOCAŢIE ŞI AMPLASAREA TURBINELOR

Autori

  • ALEXANDRU-MARIUS VIISOREANU Universitatea POLITEHNICA din București
  • ALINA VIISOREANU-RACHITEANU Universitatea POLITEHNICA din București

Cuvinte cheie:

POTENŢIAL EOLIAN, AMPLASAREA TURBINELOR

Rezumat

În lucrare se prezintă un studiu legat de metodologia de evaluare a potenţialului eolian dintr-o locaţie aleasă, cu ajutorul soluţiilor software moderne de analiză şi proiectare specializate. În valorile prezentate în studiu se arată diferenţele de eficienţă a centralelor eoliene în funcţie de locaţia acestora, pachetul de date de intrare disponibil şi precizia acestora fiind un factor determinat în calitatea optimizării şi proiectării parcului eolian.

Referințe

(1) "DIRECTIVA 2009/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI, "Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L140/16," 23 aprilie 2009," [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN. [Accessed 05 Octombrie 2021].

(2) "Comisia Europeana, "Energie curata pentru toti europenii"," 2019. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. [Accessed 05 octombrie 2021].

(3) GWEC, "Global Wind Report 2021," Global Wind Energy Council, Brussels, Belgia, 2021.

(4) WAsP - Wind Atlas Analysis and Application Program, www.wasp.dk/

(5) I. Katic, J. Højstrup and N.O. Jensen, "A Simple Model for Cluster Efficiency"; Rome, Italy;7-9 October 1986. European Wind Energy Association Conference and Exhibition.

(6) IEC (2005) „Wind turbines – Part 12-1: Power perfomance measurements of electricity-producing wind turbines” Comisia Electrotehnica Internațională 61400-12:1

(7) T. Khan, J. Taweekun, T. Theppaya, “Determination of feasible sites for wind farm using WAsP in Uttaradit, Thailand”, International Conference on Engineering and Technology (ICET 2021)

(8) W. Saeheng, P. Saengsikhiao, J. Taweekun, “Evaluation of Wind Energy Potential in Rayong Province, Thailand by WAsP Program”, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences Volume 83, Issue 2 (2021) 1-13

(9) A. Badea, H. Necula (coordonatori), V. Cenusa, M.-C. Ciobanu, C. Dinca, C. Ghita, C. Ionescu, D.-O. Kisch, C. Marculescu, A. Morega, B. Popa, R. Porumb, C.-A. Safta and I. Tristiu, “SURSE REGENERABILE DE ENERGIE”, Bucuresti: AGIR, 2013

Descărcări

Publicat

09.02.2022

Număr

Secțiune

APLICAŢII

Cum cităm

EVALUAREA POTENŢIALULUI EOLIAN DINTR-O LOCAŢIE ŞI AMPLASAREA TURBINELOR. (2022). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 17(1), 77-83. https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/75