OPTIMIZAREA NUMERICĂ A INDUSULUI UNUI MOTOR SINCRON CU RELUCTANȚĂ VARIABILĂ

Autori

  • LEONARD MELCESCU Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie ELECTRICA, Departamentul de Mașini, Materiale și Acționări Electrice
  • STEFAN ONCESCU Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie ELECTRICA, Departamentul de Mașini, Materiale și Acționări Electrice
  • MIHAI MATEESCU Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Inginerie ELECTRICA, Departamentul de Mașini, Materiale și Acționări Electrice

Cuvinte cheie:

OPTIMIZAREA NUMERICĂ, RELUCTANȚĂ VARIABILĂ, MOTOR SINCRON CU RECLUCTANŢĂ VARIABILĂ

Rezumat

Elaborarea unor norme de încadrare a motoarelor electrice în clase de eficiență
energetică a dinamizat cercetările privind identificarea unor soluții pentru diminuarea pierderilor
din mașinile electrice în condițiile menținerii cotelor de gabarit și a performanțelor funcționale.
Motoarele sincrone cu reluctanță variabilă reprezintă o soluție practică pentru încadrarea în
clasele de eficiență energetică super premium, IE4, și ultra premium, IE5, într-o serie de
aplicații ale sistemelor de acționare electrică pentru alimentarea cu apă potabilă, evacuarea
apelor uzate, sisteme de ventilație și instalații din industria alimentară. Lucrarea prezintă un
studiu realizat modele numerice privind corelarea numărului de crestături ale statorului cu
numărul de bariere de câmp ale rotorului unui motor sincron cu reluctanță variabilă în vederea
diminuării oscilațiilor cuplului electromagnetic.

Referințe

(1) ABB, Low Voltage IE5 Synchronous reluctance motors, Catalog – December 2019, www.abb.com/motors&generators

(2) https://new.siemens.com/global/en/products/drives/topic-areas/reluctance-drive-system.html

(3) Oncescu Șt., Dimensionarea electromagnetică și modelarea numerică a unui motor sincron cu reluctanță variabilă – Proiect de licență, Universitatea Politehnica din București, 2019.

(4) Mateescu M.S., Dimensionarea electromagnetică și modelarea numerică a unui motor sincron cu reluctanță variabilă – Proiect de licență, Universitatea Politehnica din București, 2021.

(5) CEDRAT Flux2D/3D, “User’s guide”;

(6) Melcescu L. Craiu O., Modelarea Numerica A Mașinilor Sincrone Cu Magneți Permanenți, Editura Politehnica PRESS, București 2016, ISBN 978-606-515-684-5.

Descărcări

Publicat

16.01.2020

Cum cităm

MELCESCU, L., ONCESCU, S., & MATEESCU, M. (2020). OPTIMIZAREA NUMERICĂ A INDUSULUI UNUI MOTOR SINCRON CU RELUCTANȚĂ VARIABILĂ. ACTUALITĂŢI ŞI ERSPECTIVE ÎN OMENIUL MAŞINILOR LECTRICE, 17(1), 7–15. reluat în din https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/74

Număr

Secțiune

MASINI ELECTRICE