ASUPRA UNEI COMPARAȚII ÎNTRE ÎMBĂTRÂNIREA ACELERATA A ULEIULUI MINERAL ÎN CÂMP ELECTRIC ÎNALT ȘI TEMPERATURA ÎNALTĂ

Autori

  • ANDREI MANEA University Politehnica of Bucharest
  • LAURENTIUS-MARIUS DUMITRAN University Politehnica of Bucharest
  • TEODORA GORJANU University Politehnica of Bucharest
  • CLAUDIA BORZEA Romanian Research and Development Institute for Gas Turbines COMOTI

Cuvinte cheie:

Îmbătrânire accelerată, Ulei mineral, Câmp electric intens, Temperatură ridicată

Rezumat

În timpul funcționării transformatoarelor de putere electrică, izolația lor realizată adesea din hârtie și ulei mineral este supusă unor solicitări termice, mecanice și electrice. Prin urmare, durata de viață a transformatoarelor de putere poate fi asimilată cu durata de viață a sistemului de izolație al acestora. Scopul acestei lucrări este de a explora și prezenta principalele aspecte de degradare pentru uleiul mineral, supus acțiunii unui câmp electric ridicat și exclusiv a descărcărilor parțiale și a expunerii la stres termic, analizând și evidențiind modificări ale proprietăților dielectrice. Astfel, rezultatele obținute indică faptul că atât tensiunile termice, cât și, mai ales, cele electrice produc variații importante ale valorilor părții reale și imaginare ale permitivității relative complexe, conductivității electrice și factorului de pierdere care indică o degradare severă a uleiului.

Referințe

(1) H. Zainuddin, "Transformer Oil Ageing Detection using Mach–Zender Interferometry Configuration as a Sensor", Int. J. of Recent Technology and Engineering, vol. 8, no. 26, pp. 826-831, 2019.

(2) A. Ciuriuc, M.S. Vihacencu, L.M. Dumitran, P.V. Noţingher, “Comparative Study on Power Transformer Vegetable and Mineral Oil Ageing”, Anals of the University of Craiova, no. 36, pp. 46-51, 2012.

(3) M. Martins, A. Gomes, "Comparative study of the thermal degradation of synthetic and natural esters and mineral oil: effect of oil type in the thermal degradation of insulating kraft paper", IEEE Electrical Insulation Magazine, vol. 28, no. 2, pp. 22-28, 2012.

(4) M. Yea, K. Han, J. Park, S. Lee, J. Choi, "Design optimization for the insulation of HVDC converter transformers under composite electric stresses", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 25, no. 1, pp. 253-262, 2018. DOI: 10.1109/tdei.2018.006629.

(5) J. Kúdelčík, L. Varačka, E. Jahoda, S. Poljak, "Post-breakdown stages in transformer oil", The European Physical Journal Applied Physics, vol. 78, no. 2, pp. 208-213, 2017.

(6) J. Tanaka, "Free Radicals in Electrical Insulation", in Proceedings of the 19th Symposium of Electrical Insulating Materials", Osaka, Japan, 1986.

(7) I. Lingvay, V. Stănoi, L. Ungureanu, F. Șerban, A. Borș, "Gases forming during thermal ageing of some electrical use oils", Electrotehnica, Electronica, Automatica, vol. 65, no. 2, pp. 23-30, 2017.

(8) I. Fofana, J. Sabau, D. Bussieres, E. Robertson, "The Mechanism of Gassing in Power Transformer’", in Proceedings of the IEEE Int. Conf. on Dielectric Liquids (ICDL’80), 2008, pp. 1-4.

(9) I. Fofana, A. Bouaicha, M. Farzaneh, J. Sabau, „Ageing Behavior of Mineral and Ester Liquids: A Comparative Study”, 2008 Annual Report Conference on Electrical Insulation Dielectric Phenomena (CEIDP), Quebec, 26-29 October 2008, pp. 87-90.

(10) T.V. Oommen, “Vegetable Oils for Liquid-Filled Transformers”, IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 18, No. 1, January/February 2002, pp. 6-11.

(11) A. Ciuriuc, “Degradation and lifetime estimation of vegetable oil for power transformer”, PhD Thesis, University Politehnica of Bucharest, 2015.

(12) W. Zaengl, "Dielectric spectroscopy in time and frequency domain for HV power equipment. I. Theoretical considerations", IEEE Electrical Insulation Magazine, vol. 19, no. 5, pp. 5-19, 2003.

Publicat

09.02.2022

Cum cităm

MANEA, A. ., DUMITRAN, L.-M., GORJANU, T., & BORZEA, C. (2022). ASUPRA UNEI COMPARAȚII ÎNTRE ÎMBĂTRÂNIREA ACELERATA A ULEIULUI MINERAL ÎN CÂMP ELECTRIC ÎNALT ȘI TEMPERATURA ÎNALTĂ. ACTUALITĂŢI ŞI ERSPECTIVE ÎN OMENIUL MAŞINILOR LECTRICE, 17(1), 44–51. reluat în din https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/73

Număr

Secțiune

METERIALE ELECTROTEHNICE