MENTENANŢĂ PREDICTIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE PRIN INSPECȚIA DE TERMOVIZIUNE

Autori

  • EMIL CAZACU Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA București
  • MIHIATA-PETRONEL MATEESCU Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA București
  • Dan-Valeriu GROŞANU Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA București
  • LUCIAN PETRESCU Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea POLITEHNICA București

Cuvinte cheie:

PREDICTIVE MAINTENANCE, OF LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS, INFRARED THERMOGRAPHY

Rezumat

Mentenanţă predictivă compară în mod continuu tendința valorilor celor mai importanți parametri funcționali (electrici, termici, mecanici) ai unui echipament investigat cu limitele lor acceptate (prescrise de fabricantul echipamentului sau impuse de procesul tehnologic), având ca scop anticiparea, analiza și chiar corectarea eventualelor disfuncționalități, înainte ca acestea să se manifeste. Lucrarea de față abordează o parte importantă din cadrul serviciului de mentenanţă predictivă: examinarea non-invazivă prin inspecție de termoviziune (termografie IR - în infraroșu) a solicitărilor termice a celor mai importante echipamente electrice din instalațiile electrice de forță: transformatoarele și motoarele de acționare. Astfel, se propune o procedură care, folosind hărțile termice (termograme) sistemelor analizate în diverse regimuri de funcționare, să permită atât o continuitate a funcționării proceselor tehnologice deservite de diverse echipamentele electrice cât și o eficiență ridicată a acestora.

Referințe

(1) H. M. Hashemian, W. C. Bean, State-of-the-Art Predictive Maintenance Techniques, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 60, no. 10, pp. 3480-3492, Oct. 2011.

(2) R. Gono, Reliability and maintenance of electrical power system: Invited lecture,18th IEEE International Scientific Conference on Electric Power Eng. (EPE), pp. 1-4, Kouty Nad Desnou, Czech Republic, 2017.

(3) J. Levitt, Complete Guide to Predictive and Preventive Maintenance, Industrial Press, Inc. Pub. House, 2002.

(4) C. I. Hubert, Operating, Testing, and Preventive Maintenance of Electrical Power Apparatus, Prentice Hall, 2002.

(5) C. G. Novoa, G. A. G. Berríos and R. A. Söderberg, Predictive maintenance for motors based on vibration analysis with CompactRIO, IEEE Central America and Panama Student Conference (CONESCAPAN), pp. 1-6, Panama City, Panama, 2017.

(6) Fluke Corporation Fluke 435 - IEC Class A - Three-Phase Power Quality Analyzer - User Manual, Fluke Corporation, 2010.

(7) Fluke Corporation, 2006, Ti20 - Thermal Imager - Users Manual, 2006.

(8) Fluke Corporation, InsideIRTM -Thermal Image Analysis Software-Users Manual, 2007.

(9) Fluke Corporation, Ti-25 - Thermal Imager - Users Manual, 2006.

(10) Fluke Corporation Fluke 810 Vibration Tester – user Manual 2011.

(11) J. Caniou, Passive Infrared Detection: Theory and Applications, Kluwer Academic Publishers, 2010.

(12) R. W. Ruddock, Basic Infrared Thermography Principles, Reliabilityweb.com Press, Publishing House 1st Edition, 2010.

(13) M. Vollmer, K. P. Möllmann, Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, Wiley-VCH Publishing House, 1st Edition, 2010.

(14) T. Williams, Thermal Imaging Cameras: Characteristics and Performance, Taylor & Francis Publishing House. 1st Edition, 2009.

(15) G. Hortopan, Aparate electrice de comutaţie, vol. I+II, Editura Tehnică Bucureşti, 2000.

(16) M. A. S. Masoum, E. Fuchs, Power Quality in Power Systems and Electrical Machines, 2nd Ed. Elsevier Academic Press, 2015.

(17) J. D. Glover, T. Overbye, M. S. Sarma, Power System Analysis and Design, Cengage Learning, 6th Ed., 2016.

(18) A. Moraru, “Maşini electrice. Teorie, încercări şi exploatare”, Editura AGIR, Bucureşti, 2010

(19) N. Galan., “Maşini electrice”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011.

(20) C. Bâlă, “Maşini electrice”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

(21) A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, S. Umans, “Electric Machinery”, McGraw-Hill, 6th Edition, 2002.

(22) S. Chapman, “Electric Machinery Fundamentals”, Mcgraw Hill Higher Education; 5th Edition, 2011.

(23) IEEE Std. C57.123-2010 Guide for Transformer Loss Measurement.

(24) IEEE Std. C57.91-2011 Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers and Step-Voltage Regulators.

Descărcări

Publicat

09.02.2022

Cum cităm

CAZACU, E., MATEESCU, M.-P., GROŞANU, D.-V. ., & PETRESCU, L. (2022). MENTENANŢĂ PREDICTIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE PRIN INSPECȚIA DE TERMOVIZIUNE. ACTUALITĂŢI ŞI ERSPECTIVE ÎN OMENIUL MAŞINILOR LECTRICE, 17(1), 16–30. reluat în din https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/68

Număr

Secțiune

MASINI ELECTRICE