DIMENSIONAREA ȘI CONSTRUCȚIA TRADUCTOARELOR PIEZOELECTRICE DE VIBRAȚII

Autori

  • NICOLAE TANASE Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, București, Romania
  • CRISTINEL ILIE Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, București, Romania
  • DANIEL LIPCINSKI Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, București, Romania
  • MARIUS POPA Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, București, Romania, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHICA București
  • ROMULUS-MARIAN MIHAI Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, București, Romania, Universitatea Valahia din Târgoviște, România
  • MIHAI GUȚU Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, București, Romania

DOI:

https://doi.org/10.36801/

Cuvinte cheie:

Traductor piezoelectric, Vibrații, Calcul și construcție, Aplicații, Testare

Rezumat

Lucrarea prezintă construcția accelerometrelor piezoelectrice, modul de transfer mecano-electric, construcții tipice, caracteristici de bază cât și abordări teoretice ale fenomenului de vibrații apărut în accelerometrie și posibilități de calcul ale diverselor caracteristici ale traductoarelor. În partea a doua a lucrării este prezentată și testarea funcțională a unui astfel de traductor, traductoarele de vibrații piezoelectrice fiind utile pentru determinarea vibrațiilor și echilibrarea dinamică a mașinilor electrice. În general, traductoarele de vibrații furnizează, prin conversie mecano-electrică după diferite principii, un semnal electric direct proporțional cu un parametru al vibrației (accelerația, viteza de deplasare, amplitudinea); în funcție de principiu ele pot fi: piezoelectrice, electrodinamice, inductive, capacitive, rezistive sau bazate pe efect Hall, cu fluide magnetice, interferometrice, laser, servoaccelerometre, etc. Deoarece nu există un accelerometru universal, ci fiecare este destinat sa cuprindă cel mai bine caracteristicile unei aplicații concrete, modul de stresare a mediului piezosensibil în primul rând, designul cât și celelalte caracteristici variază de la o construcție la alta. 

Referințe

(1) ***Piezoelectrics Accelerometers and Vibration -Bruel & Kjaer Handbook – Naerum Denmark 1996.

(2) Gh. Buzdugan, L. Fetcu, M. Rades, Vibratii mecanice, EDPB,.

(3) M. Radoi, E. Deciu-Mecanica, EDPB, 1981.

(4) ***www./ep.etc.tuiasi/site/Senzori_si_Traductoare

(5) T. Demian – Elemente Constructive de mecanica Fina, EDPB, 1980.

(6) ***www.e-pages.dk/bruel – Accelerometers & Conditioning, product catalogue 2010.

(7) ***www.bksv.com/Products – Choose a Right accelerometer, 2010.

(8) ***www.pi.ws-Piezo Nano Positioning, Catalogue 2010.

Descărcări

Publicat

19.02.2024

Număr

Secțiune

MASINI ELECTRICE

Cum cităm

DIMENSIONAREA ȘI CONSTRUCȚIA TRADUCTOARELOR PIEZOELECTRICE DE VIBRAȚII. (2024). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 19(1). https://doi.org/10.36801/