ANALIZA NUMERICA A UNUI MULTIPLICATOR MAGNETIC SIMPLIFICAT PENTRU APLICAȚII DE RECOLTARE A ENERGIEI

Autori

  • YELDA VELI Politehnica
  • NICOLAE TANASE National Institute for Electrical Engineering, ICPE-CA, Bucharest
  • MARIUS POPA National Institute for Electrical Engineering, ICPE-CA, Bucharest
  • CRISTINEL ILIE National Institute for Electrical Engineering, ICPE-CA, Bucharest
  • ALEXANDRU M. MOREGA Faculty of Electrical Engineering, University POLITEHNICA of Buchares

Cuvinte cheie:

cutie magnetică de viteze, multiplicator magnetic, cuplu, metoda elementului finit

Rezumat

Lucrarea prezintă evaluarea cuplului mecanic al unei cutii magnetice de viteze , bidimensionale, utilizată în aplicațiile de recoltare a energiei prin creșterea vitezei reduse a puterii mecanice a turbinelor eoliene. Dispozitivul simplificat nu ia în considerare transmisia vitezei de rotație de la rotorul magnetic interior la rotorul magnetic exterior; în acest caz, rotorul magnetic exterior se comportă ca un stator, alături de piesele polare feromagnetice. Analiza numerică are în vedere un studiu parametric pentru a aborda influența dimensiunilor magneților exteriori asupra cuplului. Rezultatele sunt obținute folosind metoda elementului finit (FEM).

Referințe

(1) T.A. Lipo, A super synchronous doubly fed induction generator option for wind turbine applications, IEEE Power Electronics and Machines in Wind Applications, Lincoln, NE, USA, pp. 1-5, 2009.

(2) A.S. Abdel-Khalik, A. Elserougi, S. Ahmed, A. Massoud, A wind turbine architecture employing a new three port magnetic gear box, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Raleigh, NC, USA, pp. 1917-1924, 2012

(3) N. Feng, H. Yu, M. Hu, L. Huang, X. Liu, Z. Shi, Design and analysis of a linear continuous magnetic gear generator for direct-drive wave energy conversion, IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC), Miami, FL, USA, pp. 1-1, 2016

(4) Libing Jin, Lin Liu, Min Xiong, Da Feng, Parameters analysis and optimization design for a concentric magnetic gear based on sinusoidal magnetizations, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 24, 5, 2014.

(5) S. -J. Kim, E. -J. Park, S. -H. Lee, Y. -J. Kim, A gear efficiency improvement in magnetic gear by eddy-current loss reduction, IEEE Conference on Electromagnetic Field Computation (CEFC), p. 1, Miami, FL, USA, 2016.

(6) W.N. Fu, L. Li, Optimal design of magnetic gears with a general pattern of permanent magnet arrangement IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 26, 7, pp. 1-5, 2016.

(7) Y. Liu, S.L. Ho, W.N. Fu, A novel magnetic gear with intersecting axes, IEEE Trans. Magn., 50, 11, 2014.

Descărcări

Publicat

09.03.2023

Număr

Secțiune

MASINI ELECTRICE

Cum cităm

ANALIZA NUMERICA A UNUI MULTIPLICATOR MAGNETIC SIMPLIFICAT PENTRU APLICAȚII DE RECOLTARE A ENERGIEI. (2023). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 18(1), 46-51. https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/361