1.
CAZACU E, MATEESCU M-P, GROŞANU D-V, PETRESCU L. MENTENANŢĂ PREDICTIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE PRIN INSPECȚIA DE TERMOVIZIUNE. APME [nternet]. 9 februarie 2022 [citat 8 decembrie 2022];17(1):16-30. isponibil la: https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/68