“ANALIZE NUMERICE DE CÂMP TERMIC ÎN MOTOARE ELECTRICE REDUNDANTE”. ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, vol. 19, no. 1, Feb. 2024, pp. 23-31, https://doi.org/10.36801/.