CAZACU, E., MATEESCU, M.-P., GROŞANU, D.-V. . și PETRESCU, L. (2022) „MENTENANŢĂ PREDICTIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE PRIN INSPECȚIA DE TERMOVIZIUNE”, ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 17(1), pp. 16–30. isponibil la: https://journal.iem.pub.ro/apme/article/view/68 (ata accesării: 8 decembrie 2022).