“STUDIU CALITATIV PRIVIND IMPACTUL PARAMETRILOR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE ASUPRA FUNCȚIONĂRII MOTOARELOR ASINCRONE ”. 2023. ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE 18 (1): 7-19. https://doi.org/10.36801/.