ANALIZE NUMERICE DE CÂMP TERMIC ÎN MOTOARE ELECTRICE REDUNDANTE. (2024). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 19(1), 23-31. https://doi.org/10.36801/