ANALIZA NUMERICA A UNUI MULTIPLICATOR MAGNETIC SIMPLIFICAT PENTRU APLICAȚII DE RECOLTARE A ENERGIEI. (2023). ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE, 18(1), 46-51. https://doi.org/10.36801/