1.
ANALIZE NUMERICE DE CÂMP TERMIC ÎN MOTOARE ELECTRICE REDUNDANTE. APME. 2024;19(1):23-31. doi:10.36801/