(1)
ANALIZE NUMERICE DE CÂMP TERMIC ÎN MOTOARE ELECTRICE REDUNDANTE. APME 2024, 19 (1), 23-31. https://doi.org/10.36801/.