(1)
ANALIZA NUMERICA A UNUI MULTIPLICATOR MAGNETIC SIMPLIFICAT PENTRU APLICAČšII DE RECOLTARE A ENERGIEI. APME 2023, 18 (1), 46-51.