[1]
CAZACU, E., MATEESCU, M.-P., GROŞANU, D.-V. și PETRESCU, L. 2022. MENTENANŢĂ PREDICTIVĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE PRIN INSPECȚIA DE TERMOVIZIUNE. ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE. 17, 1 (feb. 2022), 16–30.