[1]
2023. ANALIZA NUMERICA A UNUI MULTIPLICATOR MAGNETIC SIMPLIFICAT PENTRU APLICAȚII DE RECOLTARE A ENERGIEI. ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE. 18, 1 (Mar. 2023), 46–51.